Personalen

På förskolan giraffen jobbar Ingrid, Eva och Anja. I köket jobbar Rasha.