Arbete

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ kräver engagemang. Order kooperativ kommer till och med från latinets "cooperor" som betyder "arbeta tillsammans". På Giraffen har personalen ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna sköter själva driften, med allt vad det innebär av praktiskt och administrativt arbete.

Genom vår arbetsinsats kan vi hålla personaltätheten hög och ge våra barn en bra och trygg förskolemiljö. Som förälder gör arbetsinsatsen även att man lär känna alla barnen (och deras föräldrar) på Giraffen och deras vardag, har insyn i verksamheten och kan påverka den genom medlemsmötena.

Ungefär två veckor per termin har man som familj köks- och städtjänst. Detta innebär att man sköter städningen av Giraffen måndag till onsdag, samt lagar mat på torsdagen och fredagen. På torsdagen arbetar man också i barngruppen.

Som förälder är man också med i styrelsen eller några av våra arbetsgrupper, till exempel inköpsgruppen, rekryteringsgruppen eller fixargruppen. En gång i månaden är det medlemsmöte och en gång per termin har vi en gemensam arbetsdag. Tillsammans organiserar vi fester och en gång om året ordnas ett läger med övernattning.